Условия за ползване

С използването на wineselection.bg  Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на wineselection.bg  Вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www.wineselection.bg, собственост на „Деси Скорчева“ЕООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между www.wineselection.bg  и Вас.

winselection.bg  предоставя възможност зазакупуваne на предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Вие сте длъжен да се съобразявате и спазвате настоящите Общи Условия. Вие можете да извършвате валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина wineselection.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се считате за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължавате да ги спазвате.

1. Общи положения

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

„Деси Скорчева” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 206615970, със седалище и адрес на управление България, област Благоевград , община Сандански, с.Склаве, ПК 2811, ул. "Климент Охридски " 109; с адрес за кореспонденция с.Склаве,ПК2811,ул.Климент Охридски 109, Деси  Скорчева ЕООД, с имейл адрес за връзка:admin@wineselection.bg , и телефони за връзка: 0887544297,  предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин wineselection.bg., което ще се нарича накратко от тук насетне “Продавач”.

wineselection.bg е уебсайт за онлайн продажба на стоки и услуги, предоставяни от Продавача, и наричан накратко оттук насетне “Уебсайт”. Под „стоки и услуги“, предоставяни от Продавача се разбира:

Вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;

Ваучери за обучения и събития.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Уебсайтът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за ненавършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

Електронна комуникация

Когато посещава нашият Уебсайт, купува продукти или услуги , или се отнася към нашия отдел „Връзка с нас”, посочен в раздел Контакти в Уебсайта, Клиентът комуникира с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с Клиента чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Уебсайта, Клиентът се съгласява с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставяме електронно, съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

2. Поръчки за покупка

За да извърши покупка на предлаганите продукти и услуги от Уебсайта, Клиентът предоставя изискваната информация и заявява съгласие с настоящите „Общи Условия”.

При поръчка Клиентът предоставя следната информация:

Име

Фамилия

Адрес за доставка

Телефон

Е-mail адрес

С въвеждането на каквато и да е информация на Уебсайта Клиенът заявява и гарантира, че:

(1) Има навършени 18 години;

(2) Използва своята действителна самоличност;

(3) Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;

(4) Е съгласен с „Общи Условия” на Уебсайта, като отбележи полето „Приемам условията за ползване на този Уебсайт.”.

Процес на поръчка

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

Избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница като натисне бутон „Купи” срещу съответната стока.

Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята "Кошница" .

В своята "Кошница" Клиентът има възможността да променя броя на всяка добавена стока, да премахва вече добавени стоки, както и да въведе промо код за отстъпка;

Поръчката за покупка на стоки през Уебсайта се счита за извършена само след натискане на бутона "Завърши поръчката". В този случай се визуализира страница „Вашата поръчка е приета успешно!“, в която са изписани номер на поръчката, сума и начин на плащане.

При посочени непълни и/или неверни данни при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Уебсайта не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от Уебсайта чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента или телефоно обаждане  с данните на поръчката.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока.  

3. Начини на плащане

Всички цени на стоки в Уебсайта са в български лев (BGN). Цените са с включен ДДС. Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка, посочени в т. 3 (1)

Сумата, дължима за поръчаните продуктите може да бъде заплатена по един от следните начини:

(1)    Наложен платеж

(2)    Банков превод по посочената по-долу банкова сметка

При заплащане от страна на Клиента чрез 2 Банков превод, заявката се подава към куриера само и единствено след получаване на плащането в посочената тук сметка на Продавача:

Банкова сметка: BG47 UNCR 7000 1518 4861 12 в Уникредит Булбанк.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките при плащане чрез 2. Банков превод.

4. Цени за доставка

Таксата за доставка и такса наложен платеж се заплащат от клиента на куриера, според неговата тарифата. Деси Скорчева ЕООД  изпраща доставката с куриери "Еконт". Всички доставки се извършват на територията на България.

5. Срокове за доставка

Най-късно до 2 (два) работни дни – за територията на странат, при заявено плащане с Наложен платеж. При плащане с Банков превод посоченият период за доставка започва да тече след получаване на плащането в банковата сметката на Продавача.

Стоката се доставя в транспортна опаковка, съобразно вида й.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, от куриерска фирма за страната.

Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Продавачът уведомява Клиента за изчерпването на стоката, посредством обаждане по телефон или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес. Продавачът ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и , в случай, че е извършено плащане по банков или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продвачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

6. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на Клиента и отказ от направени поръчки

(1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, следва да изпрати Формуляр за упражняване правото на отказ от договора, и след потвърждение от страна на Продавача за получен Формуляр, да върне стоката с ненарушена цялост. Продавачът е задължен да възстанови на Клиентъ в пълен размер платените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентъ е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: с. Склаве, ПК 2811, ул. "Климент Охридски 109 " за Деси Скорчева ЕООД, или сканирано с подпис на клиента, на е-mail адрес admin@wineselection.bg .

(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

- за всяка, поръчана от Клиента стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените й характеристики;

- при загуба на документи за доставка на поръчката

(4) Клиентъ се задължава да съхранява получените от Уебсайта стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.( 1).

7. Описание на продукт

Уебсайтът се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на продукти, поместени в него. Въпреки това не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уебсайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние.

ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА УЕБСАЙТА СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Обявяването, описанието или позоваването към продукт или услуга на този Уебсайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е уместно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи, имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.

Всеки продукт предлаган на Уебсайта от Продавача се характеризира с

* име ( изписано, както на етикета на конкретния продукт)

* количество (изписано, както на етикета на конкретния продукт)

* цена в Български лева (изписана под наименованието на продукта )

8. Права и отговорности на Клиента и Продавача

Продавачът полага грижа информацията в Уебсайта да се поддържа актуална, но не гарантира за пълнотата на същата.

Продавачът не гарантира, че достъпът до Уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.

Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Продавач.

Клиентът е длъжен да обезщети Продавача за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Продавача и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата в Уебсайта.

9. Авторски права

Продавачът уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за същото. Освен, ако не е изрично писменно разрешено от Продавача, Клиентът се съгласява да не променя, отдава, наема, заема, продава, разпространява или създава производни на Уебсайта , изцяло или от части.

Уебсайтът на Продавача и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържанието на Уебсайта е изключителна собственост на Продавача и не може да бъде използвано за други цели освен за тези, посочени на Уебсайта.

Услугите и информацията предоставени тук са единствено за лично ползване на Клиента. Нищо от съдържанието на Уебсайта не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този Уебсайт към Клиента.

За неуредените от настоящите “Общи условия” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.12.2022 година.

Всички права запазени.